Inpak-Zwarte-Piet

Er is een inpak-Piet op school actief geweest.
Toen de leerlingen dinsdagochtend op school kwamen had Piet heel veel ingepakt.
De deur van de klas was ingepakt, de kast was ingepakt, de verfflessen waren ingepakt, de bezem was ingepakt en nog veel meer.
En spannend dat de kleuters van groep 1/2B dat vonden!!!!!