Bijscholen in Amerika…

Dat we als leerkrachten ons regelmatig bijscholen, is misschien niets bijzonders, maar dat we dat in Amerika doen, is vrij bijzonder. Dat heeft alles te maken met de wereldwijde conferentie over Positive Behaviour Intervention and Support die dit jaar in Chicago wordt gehouden. Op de Meander werken we nu voor het derde jaar volgens PBIS.

pbisJoop (directeur), Alita (intern begeleider/leerkracht) en Sander (leerkracht) zijn in de week van 3 maart in Chicago om scholen te bezoeken die met PBIS werken. Zij zullen deelnemen aan de wereldwijde  conferentie over deze wijze van het positief aanleren van gedrag. Bij terugkomst kunnen zij het team verder inspireren met alle opgedane ervaringen en inzichten.

De belevenissen van onze collega’s zijn te volgen via http://pbischicago.wordpress.com/