Interactief voorlezen

Op donderdag 20 maart is er een informatieve avond rond interactief voorlezen. In de kleutergroepen zijn we hier al enige tijd mee bezig met hulp van ouders. Zowel ouders, kinderen als juffen zijn hierover erg enthousiast.

Kinderen die vaak worden voorgelezen krijgen een grotere woordenschat en kunnen steeds beter hun gedachten onder woorden brengen. Dit geldt niet alleen voor kinderen die zelf niet kunnen lezen, ook kinderen die dit wel kunnen vinden het fijn om nog te worden voorgelezen.

Interactief voorlezen is meer dan alleen voorlezen. Het is niet moeilijk, maar het is wel belangrijk om te weten hoe je dit dan moet doen. Daarom willen we onze ouders de gelegenheid geven om hier meer over te horen. Op donderdag 20 maart a.s. om 19.30 bent u hiervoor van harte uitgenodigd.