Onze school

OBS De Meander

Bij ons op school leren wij de kinderen natuurlijk rekenen, taal, lezen, schrijven en andere vakken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen zich ook als mens goed ontwikkelen. Wij gaan ervan uit dat wij kinderen gewenst gedrag moeten leren. Hiervoor hebben wij, samen met de kinderen, gedragsverwachtingen geformuleerd. Waarden waar de verwachtingen aan voldoen zijn ‘Veilig’ en ‘Verantwoordelijk’.

Meer sfeer en rust op school: PBIS

“Bij het naar binnen gaan van de school zie je bij de ingang twee woorden staan: ‘Veilig’ en ‘Verantwoordelijk’. Dat zijn de waarden die tegelijkertijd onze dagelijkse ‘werkwoorden’ zijn. We zorgen samen voor een fijne school voor iedereen. Die woorden staan er niet alleen… als je binnen komt dan voel je dat. In het tevredenheidsonderzoek beoordelen leerlingen onze school maar liefst met een 8,6 (landelijk gemiddelde 8,1). De ouders geven ons een 8,2 (landelijk 7,7). De leerresultaten zijn al jaren op of boven het gemiddelde van onze scholengroep. We zijn trots op deze resultaten! De schoolbrede aanpak PBIS helpt ons dit waar te blijven maken. Veilig en Verantwoordelijk: het is een kwestie van dagelijks samen DOEN!

De verwachtingen leren de kinderen in speciaal daarvoor ontwikkelde lessen. De leerkrachten geven tijdens het aanleren van de verwachting soms een keer een fout voorbeeld, juist om de leerlingen te laten zien hoe het anders kan. Wij complimenteren de kinderen die de verwachtingen juist uitvoeren en belonen ze bij wijze van verrassing met een ‘muntje’. Ze sparen met de hele klas en krijgen bij een bepaald aantal muntjes ook een beloning voor de hele klas. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 10 minuten extra buiten spelen. Wij meten ook het gedrag en kunnen op deze wijze de juiste interventies plegen. De methodiek die hieraan ten grondslag ligt heet PBIS (Positive Behaviour Intervention and Support). Wij hebben nu gedragsverwachtingen omschreven voor de gangen/hal, het plein, de toiletten, de kleedkamers en van school naar……….

Sinds wij met dit systeem gestart zijn in november 2011 horen wij van mensen die niet direct bij ons op school betrokken zijn, dat de sfeer veel beter is en er meer rust is in de school.