Schoolgids

Bent u op zoek naar de juiste school voor uw kind? Lees over De Meander in de schoolgids 2019. In deze schoolgids vertellen wij over onze visie, missie en doelstellingen. Daarnaast leggen wij het circuitonderwijs uit, maar ook de structuur, betrokkenheid van ouders en leerlingen en de resultaten van ons onderwijs. U kunt de schoolgids downloaden als pdf, maar ook per onderwerp online lezen.

1. De school
1.1 Schoolgegevens
1.2 Het bestuur van de school
1.3 Historie
1.4 Directie
1.5 Plaats van de school
2. Waar staat de school voor
2.1 De openbare school
2.2 Uitgangspunten en doelstellingen
2.3 De keuzen die de Meander maakt
2.4 Circuitonderwijs
2.5 Het klimaat van de school
2.6 Problemen?
2.7 Sponsoring
3. De organisatie van het onderwijs
3.1 Schoolorganisatie
3.2 Schooltijden
3.3 Groepssamenstelling
3.4 Samenstelling en taken van het team
3.5 Activiteiten in de kleuterfase
3.6 Zindelijkheid
3.7 Het verwerven van basisvaardigheden
3.8 Wereldverkenning en verkeer
3.9 Expressievakken
3.10 Methodes
3.11 Lichamelijke opvoeding
3.12 Burgerschapsvorming
3.13 Typelessen groep 7
3.14 Leerplicht, ziekte, verlof en verzuim
3.15 Toelating
3.16 Verwijdering
3.17 Privacy
4. De zorg voor kinderen
4.1 Opvang van nieuwe leerlingen
4.2 Leerlingvolgsysteem
4.3 Omgaan met gegevens
4.4 Verwijsindex risicokinderen (VIR)
4.5 Speciale zorg voor kinderen
4.6 Plaatsing en verwijzing
4.7 Buitenschoolse activiteiten
4.7.1 Samenwerking Kattenbroek
4.8 Samenwerking
4.9 Kwaliteit
4.10 Schoolverzekering
4.11 Dieren in de school en op het schoolplein
4.12 GGD
5. Personeel
5.1 Algemeen
5.2 Het schoolteam
5.3 Vervanging
5.4 Begeleiding en inzet van studenten
6. Ouders
6.1 Betrokkenheid/meewerken
6.2 Informatievoorziening
6.3 Ouderraad
6.4 Medezeggenschapsraad
6.6 Voor- en naschoolse opvang
6.7 Ouderbijdrage
6.8 Procedure schoolgids
7. De resultaten van het onderwijs
7.1 Gegevens over de specifieke zorg voor leerlingen
7.2 Gegevens over de eindresultaten