Personeel

5.1 Algemeen

Het bestuur voert een actief personeelsbeleid, waarin kwaliteit centraal staat. Het begrip kwaliteit heeft betrekking op de school als organisatie, de individuele leraar, de directie en het schoolteam als geheel. Kortom goed onderwijs door goed personeel. Het bestuur kiest voor een samenhangend personeelsbeleid, waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden gewogen, maar binnen de mogelijkheden die de regelgeving biedt.
Goed onderwijs wordt bevorderd door gebruik te maken van specifieke deskundigheid en het ontwikkelen daarvan via verschillende scholingsmogelijkheden. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vergen goed geschoolde medewerkers, die berekend zijn op hun taken.
Personeelsbeleid betekent ook voorwaarden scheppen voor leraren om goed te functioneren. De arbeidsomstandigheden dienen zodanig te zijn, dat de onderwijsgevenden zich wel bevinden in een gezonde en veilige omgeving. Op alle scholen wordt daartoe o.a. taakbeleid gevoerd, waarbij de taakbelasting speerpunt is. Het is immers van groot belang dat de leraar elke dag weer uitgerust voor de groep staat. Het bestuur omschrijft haar personeelsbeleid met de begrippen zorg en verantwoordelijkheid.

5.2 Het schoolteam

De Meander staat open voor kundig personeel. Belangrijk daarbij is de kwaliteit van de individuele leerkracht en die van het team als geheel. Samen zorgen we voor een fijne werksfeer in de school. Om bij te blijven in het vak wordt er gewerkt met een scholingsplan. Per jaar wordt bezien welke behoeften er leven bij het team en/of bij de individuele leerkracht. Een aantal keren per jaar is er een studiedag voor het gehele team. Daarnaast zijn leerkrachten soms afwezig voor het volgen van cursussen, bezoeken aan andere scholen, ed. Er wordt heel hard gewerkt op onze school, dus maken we af en toe ook tijd vrij om leuke dingen met elkaar te doen. Even uit de dagelijkse drukte, letterlijk en figuurlijk.
Voor het schooljaar 2021-2022 geldt de volgende bezetting:

  • Groep 1-2A Caroline en Annette
  • Groep 1-2B Melanie
  • Groep 3 Angela en Charlotte
  • Groep 4 Margreet en Denise
  • Groep 5 Marijn en Yvette
  • Groep 6 Yvette en Corien
  • Groep 7 Elsa en Marie- José
  • Groep 8 Debora en Anouk

Wilt u nader kennismaken met de leerkrachten, kijkt u dan alvast even op onze site www.obs-demeander.nl

5.3 Vervanging

De scholen van Meerkring zijn aangesloten bij een invallerspool. Ook De Meander maakt hiervan gebruik. Daarnaast kunnen we soms een beroep doen op “eigen” invalleerkrachten. We mogen zeggen dat we over het algemeen in staat zijn om vervangers te vinden. In gevallen dat er geen inval is, gaan we als volgt te werk.
a bezien of een andere leerkracht de groep kan overnemen
b de groep verdelen over de andere groepen
c het verzoek om de kinderen niet naar school te laten gaan

Het tekort aan leerkrachten merken we ook in onze regio. Helaas komt het voor dat we soms groepen geen onderwijs kunnen geven. We proberen dat natuurlijk zo veel mogelijk te voorkomen, maar soms staan we met de rug tegen de muur.

5.4 Begeleiding en inzet van studenten

Onze school biedt ruimte voor stagiaires voor de functie van onderwijsassistent. Wij voeren een voorkeursbeleid voor onze oud-leerlingen. Naast deze stagiaires bieden wij ook ruimte aan stagiaires die vanuit het voortgezet onderwijs hun maatschappelijke stages willen lopen, stagiaires Creatieve Therapie en een Beweegteam (indien beschikbaar). Het Beweegteam wordt gevormd door studenten van het MBO-Sport en Bewegen.