De school

1.1 Schoolgegevens

Naam : De Meander
Adres: Het Avontuur 45
Postcode: 3823 DW
Plaats: Amersfoort
Tel.: 033-4562099
E-mail: info.meander@meerkring.nl
Website: www.obs-demeander.nl
Richting: Openbaar

1.2 Het bestuur van de school

Meerkring, stichting openbaar primair onderwijs Amersfoort is het bevoegd gezag van de school. Meerkring staat voor toegankelijk en kwalitatief goed openbaar onderwijs. Meerkring waardeert diversiteit en pluriformiteit in leerlingen, ouders en leerkrachten. Voorop staan respect voor elkaar, opvoeding naar democratisch burgerschap en betrokkenheid op elkaar en de directe leefomgeving. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwilligers, waaronder enkele ouders. Ter ondersteuning van bestuur en scholen is een College van Bestuur aangesteld, die ook leiding geeft aan een klein team van gespecialiseerde medewerkers.

Het contactadres voor het bestuur is:
Meerkring,
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
website: www.meerkring.nl

1.3 Historie

De Meander is op 1 december 1990 als school gestart. De eerste maanden is er ingewoond bij de collega’s in Hoogland en vanaf augustus 1991 “wonen” we in ons eigen schoolgebouw. De school is ontworpen door Ashok Bhalotra, die als stedenbouwkundige ook de geestelijk vader van Kattenbroek is. Voordat de eerste schetsen op papier stonden is er veel overleg geweest tussen architect en schoolleiding. Dit heeft mede geresulteerd in een prachtig schoolgebouw met zeer eigen kenmerken. Een fijne plek om te werken, voor jong en oud. Het gebouw is geschikt voor 12 groepen, door de aanbouw van een prachtige toren.

1.3.1 Milieubewuster
Sinds mei 2017 liggen er op ons dak zonnepanelen. Op deze wijze dragen wij bij aan een beter milieu. In de hal hangt een scorebord, waarop te lezen is wat de opbrengst per dag en in totaal is. Een mooie manier om onze leerlingen te betrekken in het opwekken van energie en bewust omgaan met het gebruik daarvan.

1.4 Directie

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur. De belangrijkste taak van de schoolleiding is het onderwijskundig management. Daarnaast al die zaken die voorwaardenscheppend zijn om het onderwijs zodanig te laten plaatsvinden als ons voor ogen staat, zoals onder andere het beheer van het gebouw, allerleifinancilezaken en intern personeelsbeleid.

1.5 Plaats van de school

De Meander staat midden in de wijk Kattenbroek, gebouwd in de beginjaren negentig. Het stedenbouwkundig concept en de bijzondere architectuur hebben de wijk zelfs internationale faam bezorgd. Een wandeling door Kattenbroek roept de sfeer op van reizen, maar ook thuiskomen. De buurten in de wijk hebben allen een thema. De Meander staat in de Verborgen Zone, die loopt van het stadspark naar de noordoostelijk gelegen Kreek. De referenties voor deze strook, dwars door de wijk, zijn lente en ontdekken. De school is gelegen aan Het Avontuur! Heel bijzonder is, dat in de Verborgen Zone een kunstroute is aangelegd. De wijk Kattenbroek nodigt uit tot vele verrassende ervaringen. Het gevarieerde aanbod van allerlei typen woningen brengt mensen met zeer verschillende achtergronden bij elkaar. Waar kan dat beter, dan op de openbare school!

Wanneer leerlingen van onze school ‘binnen de ring’ wonen, verwachten wij dat zij lopend of op de fiets naar school komen. Dit om de veiligheid te vergroten. Mochten kinderen met de auto gebracht/gehaald worden, dan is het verzoek aan de ouders/verzorgers om de auto aan de Laan der Hoven of De Verwondering te parkeren.