Ouderraad

De OR organiseert of ondersteunt vooral de (sport)evenementen, activiteiten en feesten op school. Denk aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, Sponsorloop, Avondvierdaagse, Zomerfeest of gewoon een spontane actie of ondersteuning aan school. De OR haalt de financiering om alles te organiseren uit de ouderbijdrage.

Meedoen?
Als lid van de OR bepaal je zelf wat je doet en hoeveel tijd je waaraan besteedt. Periodiek vergaderen we (ongeveer een uur tot anderhalf uur) op school (of bij iemand thuis) om de voortgang van afgelopen activiteiten en voorbereiding van komende activiteiten te bespreken en de taken te verdelen. Als OR lid pak je meestal de coördinatie over één of twee onderdelen en we streven ernaar dat we op iedere activiteit twee OR leden hebben die er bij worden betrokken. Dus….. vind jij het leuk om te organiseren en dingen te regelen?? En wil jij zo er aan bijdragen dat de extra activiteiten ook in de toekomst kunnen doorgaan? Maak jij de school van jouw kinderen een leukere plek om te leren en te spelen? Dan ben je van harte welkom in de OR!

Het team
Voor het komende schooljaar (2016/2017) heeft de ouderraad de volgende samenstelling:

Ouderraad2015

v.l.n.r. Ria Verhoeve-Nijholt, Rinke van ’t Holt (voorzitter), Michel Moerenhout, Robert Hoekstra (Secretaris), Monique Fieggen, Lisette van der Eerden – Mooij (Penningmeester),  Jolanda de Lijster. Niet op de foto: Rianne Mol, Myrthe van der Riet-Arnouts, Katja Hendriks – van Zuilen en namens de leerkrachten Margreet van der Oest.