Nieuwe openingstijden

Vanaf dit schooljaar mogen alle kinderen om 08.20 uur en 12.50 uur naar binnen. De leerkrachten zullen dan bij hun groep staan om de kinderen te verwelkomen. Wanneer er iemand ambulant is (lees: geen groep heeft) zal hij of zij op het plein staan. Mocht u de leerkracht iets willen doorgeven, dan kunt u gerust even naar binnen lopen.

Om 8.30 uur en 13.00 uur zal de bel gaan als teken van het starten van de lessen. Met deze verandering willen wij zorgen voor een nog rustiger inloop en een flitsende start van de dag. Zo wordt de effectieve leertijd nog groter.