Juffendag

Wat was het woensdageen leuke ochtend! De juffen vierden hun verjaardag.De kinderen mochten verkleed op school komen.

De ouders hadden beide klassen en de hal schitterend versierd met als thema “sprookjes”. Er was ’n heel circuit met spelletjes voor de kinderen klaargezet.

Ze konden o.a. de kikker wakker kussen, fruit happen bij Holle Bolle Gijs, feestelijke versiering bij Roodkapje en nog veel meer.

Wat hadden de klassenouders en de vele ouders die kwamen helpen er veel werk in gestoken.

Zij hebben de kinderen en de juffen een onvergetelijke, mooie ochtend bezorgd.

Er was eens…

Wat leren we toch veel van en met juf Kim. Voor haar opleiding had ze de opdracht een doe-doos te ontwerpen. Voor onze groep is dat een sprookjes-doe-doos geworden met o.a. memory, kwartet, halli galli en tekenen.

En we leefden nog lang en gelukkig!